In perioada 01.03- 02.03 avem inchis. Comenzile plasate in perioada 26.02-02.03 vor fi preluate incepand cu data de 03.03.2021. Va multumim!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„7 Ani in Timisoara cu Badehaus si Uponor”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promotionale este SC. INSTAL IMPEX SRL., cu sediul social in Arad, Str. Andrei Saguna nr. 29, Arad, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, nr J02/526/1998, CUI RO10933767, atribut fiscal RO, (denumita in cele ce urmeaza „Organizator”), reprezentata legal prin Dl. Tiberiu-Adrian Kovacs, in calitate de Administrator.

Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoana care participa la aceasta campanie promotionala este de acord cu prevederilor prezentului Regulament, orice nerespectare avand ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promotionala „7 Ani in Timisoara cu Badehaus si Uponor” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Aceasta campanie promotionala se desfasoara pe platforma online www.BADEHAUS.ro, cat si in magaziunul Badehaus Timisoara din Caleea Stan Vidrighin Nr 24. Jud Timis Orasul Timisoara (Luni – Vineri 08:00 - 17:00 – Sambata 08-00 – 12:00).

SECTIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se desfasoara incepand cu data de 01.09.2020 pana la data de 15.12.2020. in limita stocului disponibil.

SECTIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Poate participa la prezenta campanie orice persoana peste 18 ani, indiferent de locul situarii domiciliului, prin achizitia sistemului de incalzire in pardoseala Uponor prin platforma online www.BADEHAUS.ro (denumit in prezentul Regulament “Client”), cat si in magaziunul Badehaus Timisoara din Caleea Stan Vidrighin Nr 24. Jud Timis Orasul Timisoara (Luni – Vineri 08:00 - 17:00 – Sambata 08-00 – 12:00).

Pentru evitarea oricarui dubiu, produsele avute in vedere in cadrul acestei sectiuni sunt incluse in Anexa nr. 1 a acestui Regulament, produsele fiind semnalizate pe on-line cat si in magaziunul Badehaus Timisoara din Caleea Stan Vidrighin Nr 24. Jud Timis Orasul Timisoara (Luni – Vineri 08:00 - 17:00 – Sambata 08:00 – 12:00).

Pentru a beneficia de campania promotionala, achizitia acestui sistem de incalzire trebuie sa aiba loc in perioada 01.09.2020 – 15.12.2020.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Campania promotionala consta in acordarea de unitati de comanda Smatrix Wave Plus si extensiei Smatrix Wave Plus ,in perioada 01.09.2020 – 15.12.2020 la achizitia sitemului de incalzire in pardoseala Uponor de minim 100 mp, produsele componente fiind vizibile online pe www.BADEHAUS.ro, iar cantitatile minime de achizitionat in anexa prezentului regulament.

1. Conditii de acordare:

Pentru a putea participa la campanie, Clientul trebuie sa achizitioneze produsele ce fac obiectul campaniei (mentionate in Anexa nr. 1 al acestui Regulament), in perioada 01.09.2020 – 15.12.2020 prin platforma online www.BADEHAUS.ro. sau in magazinul BADEHAUS TIMISOARA

2. Returnare produse:

Pentru achizitiile prin platforma online www.BADEHAUS.ro, politica de retur este disponibila la acest link: https://www.badehaus.ro/retur

SECTIUNEA 7. ACORDAREA REDUCERII

Acordarea cadoului se face direct pe factura pentru achizitiile online sau fizic.

SECTIUNEA 8. ALTERNATIVELE REDUCERII

Clientii care beneficiaza de cadou nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani si nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a cadoului.

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a clientului.

Clientilor care participa la aceasta campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate in Sectiunea I de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea vizualizarii prezentului regulament sau solicitarii acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea pana la Magazinele BADEHAUS).

SECTIUNEA 10. DIVERSE

In cazul oricarei fraude, neintelegeri sau dispute care poate aparea in orice moment cu privire la desfasurarea acestei campanii promotionale,

INSTAL IMPEX SRL. isi rezerva dreptul de a lua toate masurile legale considerate oportune.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Prin participarea la prezenta campanie, Clientii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament.

Regulamentul Oficial al campaniei promotionale poate fi solicitat in copie in mod gratuit la numarul 0745 391 127, numar cu tarif normal, luni-vineri, orele 10.00-17.00, (exceptand sarbatorile legale) pe perioada campaniei promotionale, prin email la online@badehaus.ro sau poate fi vizualizat pe www.BADEHAUS.ro.

Pentru intrebari legate de campania promotionala, Clientii pot lua legatura cu noi la numarul de telefon 0745 391 127 sau prin email la online@badehaus.ro, incepand cu data de 01.09.2020 si pana la data de 15.12.2020 unde vor primi toate informatiile legate de prezenta campanie promotionala.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Prezenta campanie promotionala poate inceta inainte de termen (i.e. 15.12.2020) numai in cazul epuizari stocului gratuitatilor sau in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie promotionala. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei promotionale, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta

indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Clientilor la campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 13. LITIGII SI LEGEA APLICABILA

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Clienti la prezenta campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Legea aplicabila este legea romana.

ANEXA NR. 1 Lista produselor ce fac obiectul campaniei promotionale

Produsele marcate cu * se considera ca find solutii alternative de sistem. Clientul comanda fie placa nuturi fie placa tacker cu agrafele. Produsele marcate cu ** se considera variante pentru sistem. Acestea se comanda la alegerea Clientului, conditita minima este ca suma numarului de cai sa fie de minim 10. Produsele marcate cu *** sunt variante pentru sistem. Acestea se comanda la alegerea Clientului, functie de preferinte.

Pentru un numar de minim 2 distribuitoare/sistem comandat se acorda un numar de 2 pachete de gratuitati.

Componente pachet de gratuitate

1. UNIT. COMANDA SMATRIX WAVE PLUS X-165 cod 1071685
2. MODUL EXTINDERE SMATRIX WAVE M-160 cod 1071659

Pentru intrebari legate de campania promotionala, Clientii pot lua legatura cu noi la numarul de telefon 0745 391 127 sau prin email la online@badehaus.ro, incepand cu data de 01.09.2020 si pana la data de 15.12.2020 unde vor primi toate informatiile legate de prezenta campanie promotionala.