Campania “Black Friday”

Regulament de organizare

 

Campania Black Friday" desfasurata in data de 10.11.2023, este organizata de Instal Impex S.R.L. (denumit in continuare “Badehaus” sau “Organizator”) cu sediul in Arad, Str. Andrei Șaguna Nr 29, Romania, cod unic de inregistrare RO10933767, numar de inregistrare la Registrul Comertului J02/526/1998, reprezentata legal de domnul Kovacs Tiberiu, in calitate de Administrator.

In momentul intrarii in Campanie, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste “Reguli oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.

1.– ELIGIBILITATE

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu, cu respectarea dispozitiilor art.3 din prezentul regulament.

2 – PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI

Campania se desfasoara exclusiv pe www.badehaus.ro. Perioada de desfasurare a Campaniei (“Perioada Campaniei”):

 • ·Campania se desfasoara online in perioada 10.11.2023, ora 07.00 pana pe 10.11.2023 ora 23:59;

3 – DREPTUL LA PARTICIPARE. LIMITARI

La aceasta campanie pot participa persoanele descrise la art.1, care achizitioneaza produse participante la promotie, regasite in anexa 1 si pe www.badehaus.ro , in perioada mai sus mentionata, in limita stocului disponibil pe www.badehaus.ro .

Nu exista o limitare asupra numarului de coduri achizitionate( in limita stocului ).

4 - INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE

Produsele implicate in Campanie: toate produsele participante in campanie vor fi semnalizate:

 • -  pe site-ul www.badehaus.ro, prin bannere si pagina dedicata campaniei;

 

Produsele comandate vor fi livrate in termen de 7-15 zile lucratoare de la confirmarea comenzii, in functie de volumul livrarilor programate si disponibilitatea curierilor. In orice caz, va vom informa asupra preluarii coletelor dumneavoastra si statusului livrarii.

Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil, , prevazute la art.3. din prezentul Regulament.

In cazul in care stocul de produse cu acelasi cod este epuizat, nu vom mai putea onora comenzile dumneavoastra.
In cazul reaprovizionarii, produsele vor fi afisate pe site, Organizatorul neasumandu-si obligatia informarii prealabile a cumparatorului in privinta reactualizarii stocurilor.

5 - CONDITII GENERALE

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.
Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

6 – DREPTUL DE RETRAGERE. LIMITAREA RĂSPUNDERII

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie.

In cazul in care produsul achizitionat prin plasarea unei comenzi on-line - “contract incheiat la distanta” in timpul campaniei nu satisface cerintele sau standardele dumneavoastra, indiferent de motiv, in calitate de consumator aveti dreptul de a va retrage din contract.
Fac exceptie de la aceasta prevedere produsele care nu pot fi returnate, conform art.16 din O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate .

Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile calendaristice. Acest termen se calculeaza de la data primirii produsului.
In cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs.

In cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese.

In situatia in care renuntati la cumparare in termenul prevazut mai sus, va vom restitui sumele incasate ca pret al produselor. Rambursarea sumelor se va face in cel mult 14 zile calendaristicie de la data denuntarii contractului de catre consumator. Cheltuielile de returnare a produselor, in situatia exercitarii dreptului de retragere din contractul la distanta (comanda online) sunt, in acest caz, in sarcina cumparatorului.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

7 - LEGISLATIE SI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.

8 - REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant la pagina de internet a Campaniei.

9 - FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.
Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

10 - INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

11 .- PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’).

Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

 1. organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele participante;
 2. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul persoanelor vizate);
 3. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);
 4. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente(obligatia legala a Organizatorului);
 5. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Badehaus  in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
 6. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate;
 7. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
 8. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Furnizorii produselor participante la Campanie
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar- contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi:

 1. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
 1. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 2. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
  • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
  •  Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
  •  Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
  •  Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 1. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
 2. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
  • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
  •  In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
  • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
 1. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor
Adresa de Corespondenta: Arad, Str. Andrei Saguna Nr 29 E-mail:gdpr@piscoi.ro
Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

12 - TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia privind publicitatea.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.
In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti: 0745 391 127 sau pe adresa www.badehaus.ro

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

Produsele in campanie vor fi semnalate cu bulina specifica de Black Friday pe site si le regasiti si in anexa 1 de mai jos.

 


                                                          Anexa 1

Cod produs

Denumire

458.134.11.2

Prepack rezervor wc incastrat Delta Geberit cu set de fixare si clapeta Delta20 alba

458.134.21.2

Prepack rezervor wc incastrat Delta Geberit cu set de fixare si clapeta Delta20 crom lucios

111.308.00.5

Rezervor incastrat Geberit Duofix Sigma pentru wc suspendat, H112 cm cu set de fixare si set de insonorizare

38775001

Pachet rezervor WC Grohe Rapid SL cu elemente de fixare si clapeta Skate Cosmo crom lucios

38528001

Rezervor incastrat Grohe Rapid Sl pentru wc suspendat

38745001

Promotie Pachet rezervor wc Grohe Rapid SL cu clapeta Skate Air crom lucios

111.520.00.1

Rama Geberit Duofix pentru bideu suspendat

23445000

Baterie lavoar monocomanda Grohe Eurocube, crom

23145000

Baterie dus Grohe Eurocube

34558000

Baterie dus Grohe Grohtherm 800 cu termostat

25219001

Set dus incastrat Grohe Eurosmart Cosmopolitan Perfect Shower

34729000

Set de dus incastrat Grohtherm Perfect Tempesta 210

34727000

Set de dus incastrat Grohtherm Perfect Tempesta 210

27296003

Set de dus Euphoria System 260 Grohe dual shower cu baterie termostatata

K077801

Lavoar Strada Ideal Standard, 60 cm

K077701

Lavoar Strada Ideal Standard, 50 cm

K078301

Lavoar pe blat Ideal Standard Strada, 43 cm

E803401

Vas wc stativ Ideal Standard Connect, lipit de perete pentru rezervor ingropat

201950000

Vas wc suspendat Rimfree Geberit Icon Square

571910000

Capac wc cu inchidere lenta Geberit Icon Square

501.236.00.1

Set mobilier suspendat cu lavoar Geberit Selnova 60 cm, alb

23753000

Baterie lavoar Grohe BauFlow cu maner lateral

23751000

Baterie lavoar Grohe BauFlow

23756000

Baterie Grohe BauFlow pentru cada-dus

23754000

Baterie bideu Grohe BauFlow

23755000

Baterie pentru dus Grohe Bauflow

29113000

Bateria Grohe BauFlow pentru cada dus ingropata

29112000

Bateria dus Grohe BauFlow incastrata

26412000

Brat de dus cu palarie fixa Grohe Tempesta 210, crom

26687000

Brat de dus cu palarie fixa Grohe Tempesta Cube 250, crom

31538001

Bateria bucatarie BauFlow Grohe

27799000

Set dus Grohe New Tempesta 100 fara bara

27644001

Set dus Grohe New Tempesta 3S cu bara 60 cm

 3282500E

Baterie lavoar Grohe Eurosmart Cosmopolitan

32839000

Baterie bideu Grohe Eurosmart Cosmopolitan

32837000

Baterie dus Grohe Eurosmart Cosmopolitan

33265003

Baterie lavoar Grohe Eurosmart New

33300003

Baterie cada-dus Grohe Eurosmart New

33555003

Baterie dus Grohe Eurosmart New

32929003

Baterie Grohe Eurosmart New pentru bideu

33305003

Baterie cada Grohe Eurosmart New incastrat, corp incastrat inclus

33556003

Baterie dus Grohe Eurosmart New incastrat, corp incastrat inclus

39330001+39538000

Vas wc suspendat Euro Ceramic Rimless Grohe cu capac soft close

39427000+ 39492000 + 39433000  -Pachet 80

Set vas wc suspendat Rimless BauCeramic cu capac si bideu suspendat BauCeramic Grohe, alb

A7208AA

Set de dus cu baterie termostatata Ceratherm T25 Ideal Standard

A7545XG

Set de dus cu baterie Ideal Standard Ceratherm T25, negru

BC269AA

Baterie pentru lavoar inalta Ideal Standard Ceraline fara ventil, crom

BC194XG

Baterie pentru lavoar inalta Ideal Standard Ceraline cu ventil, negru

E803501

Vas wc suspendat Ideal Standard Connect

E781901

Vas wc suspendat cu functie de bideu Ideal Standard Connect

E772301

Capac wc slim Ideal Standard Connect

E712801

Capac wc  Ideal Standard Connect

E799501

Bideu stativ Ideal Standard Connect

E799701

Bideu suspendat Ideal Standard Connect

T007801

Vas wc suspendat Ideal Standard Tesi

T352801

Capac Wc slim Ideal Standard Tesi

T457001

Bideu suspendat Ideal Standard Tesi cu fixare ascunsa

501.458.00.7

Vas WC suspendat Geberit Selnova Square Rimfree

500.334.01.1

Capac WC Geberit Selnova Square cu inchidere lenta

500.271.01.1

Bideu suspendat Selnova Square Geberit

501.045.00.7+500.333.01.1+500.264.01.1

Pachet 3 in 1 Vas wc suspendat Rimfree cu capac cu inchidere lenta si bideu suspendat Geberit Selnova Oval

501.545.01.1

Vas WC suspendat Geberit Selnova Rimfree, forma partial inchisa

500.333.01.1

Capac WC Geberit Selnova cu fixare de sus si inchidere lenta

45600.62

Rigola dus Kessel Linearis Compact 650mm

15405000

Sifon dus Geberit pentru inaltimea la pardoseala 90-220 mm

34734000

Set de dus incastrat Grohe Grohtherm Perfect Rainshower Cosmopolitan 210

26223001

Set dus Grohe Tempeste Cosmo System 210 dual shower cu baterie cu pipa

25238000

Sistem de dus ingropat Grohe Eurocube Perfect Rainshower Mono Cube 310, crom

 

 Organizator Instal Impex  SRL